DISTRIBÚCIA Ag-samotestov na COVID-19

pridané: 08.09.2021, kategória: Aktuality

Milí rodičia – záujemcovia o Ag testy určené na samotestovanie žiakov,

vzhľadom na vysoký záujem o Ag samotesty v školách v pôsobnosti ŽSK, boli distribuované testy pre našu školu iba tento týždeň.

Keďže záujem o samotesty bol niekoľkonásobne vyšší ako sa očakávalo, ŽSK odporučil školám v svojej pôsobnosti odovzdať každému zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý prejavil záujem o Ag samotesty sadu s maximálne kusmi (nie 25 ks ako sa pôvodne uvádzalo).

Čo obsahuje sada:

5 ks skúmaviek s roztokom,

5 ks vrchnákov s kvapkadlom,

5 ks testovacích platničiek,

5 ks sterilných tvrdých odberových tyčiniek na výter z prednej časti nosa tzv. nazálny výter (určená na samotestovanie),

návod na použitie: dostupný aj na stánke:

https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf.

Distribúcia testov:

ŠTVRTOK (9.9.2021) – 12,00 – 15,00

PIATOK (10.9.2021) – 12,00 – 15,00

Testy sa budú distribuovať v priestoroch školskej športovej haly!

(vchod od Ulice Hattalovej)

Náhradný termín odovzdávania samotestov bude prebiehať v PONDELOK (13.9.2021) v čase 8,00 - 12,00 na vrátnici školy. 

Plnoletým žiakom budú testy distribuované vo štvrtok (9.9.2021) na triednických hodinách.

Pri odovzdávaní vrecúška so samotestami je potrebné, aby rodič (plnoletý žiak) podpísal preberací protokol, v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka.
Keďže za použitie je zodpovedný rodič (plnoletý žiak), vykonanie samotestu má škole potvrdzovať  prostredníctvom aplikácie edupage.