Informácia k otváraniu škôl (január 2021)

pridané: 07.01.2021, kategória: Aktuality

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9418:1-A1810 je od 11.1.2021 prerušené prezenčné vyučovanie a pokračuje dištančné vzdelávanie.

Vzhľadom na uvedené, oznamujeme, že naša škola pokračuje v dištančnej forme vzdelávania. Od 11.01.2021 sa zároveň mení rozvrh dištančnej výučby. Prosíme preto žiakov, aby sledovali stránku gabna.edupage.org a kalendár na svojom účte G-Suite.

O ďalšom postupe návratu žiakov do škôl budeme informovať na základe epidemiologickej situácie v okrese a podľa nariadení zriadovateľa a ministerstva.