OD 29.11.2021 BUDE PREVÁDZKA V ŠKOLE OBNOVENÁ PRE TRIEDY 1.ročníka, 2.ročníka, 4.ročníka a pre P.A - Sx.A + O.A

MIMORIADNA SITUÁCIA - HAVARIJNÝ STAV

pridané: 25.10.2021, kategória: Aktuality

Na základe mimoriadnej situácie na škole - havarijný stav na elektrickom vedení, vydáva riaditeľ školy rozhodnutie o prerušení prezenčného vyučovania v dňoch 02.11. - 05.11.2021. (text rozhodnutia)

Žiaci celej školy sa od 02.11. do 05.11.2021 vzdelávajú dištančne podľa rozvrhu dištančného vzdelávania. 

List riaditeľa školy rodičom a žiakom o mimoriadnej situácii na škole a informácie o postupnom prechode žiakov z dištančného vzdelávania na prezenčné v priebehu mesiaca november 2021.

OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY - HARMONOGRAM:

Od 08.11.2021 - triedy príma - kvarta (podľa upraveného rozvrhu "AB")

Od 15.11.2021 - aj triedy 1.ročníka a kvinta (podľa upraveného rozvrhu "AC")

Od 22.11.2021 - aj triedy 2.ročníka a sexty (podľa upraveného rozvrhu "AD")

Od 29.11.2021 - aj triedy 4.ročníka a oktávy (podľa upraveného rozvrhu "AE")

Od 06.12.2021 - pre všetky triedy.

Za pochopenie ďakujeme.