Mimoriadne prerušenie školského vyučovania

pridané: 11.10.2020, kategória: Aktuality

Minister školstva s účinnosťou od 12.10.2020 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie. Škola prechádza na dištančnú formu vzdelávania.

Podľa rozhodnutia žiaci prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu (príma - kvarta) pokračujú v prezenčnej forme.

Bližšie informácie k rozvrhom dištančného vzdelávania, pokyny, zásady a iné informácie priebežne poskytujú triedni učitelia cez rodičovské a žiacke kontá edupage a prostredníctvom internej siete G-Suite.

Rozhodnutie ministra.