Návrat do školy pre končiace ročníky

pridané: 17.02.2021, kategória: Aktuality

Podľa rozhodnutia ministerstva školstva a odporúčania RÚVZ Dolný Kubín sa od 22.2.2021 začne na našej škole za dodržania prísnych hygienických podmienok a vyhlášky ministerstva zdravotníctva prezenčné vyučovanie pre žiakov končiacich ročníkov - všetkých maturitných tried.

Od pondelka 22.02.2021 bude vstup do školy umožnený len osobám (maturanti a zamestnanci školy), ktorí majú negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo majú uznanú výnimku pre testovanie na COVID-19. 

Zároveň oznamujeme, že žiakom, ktorí nesplnia aktuálne platné podmienky pre nástup na prezenčné vyučovanie, nedokážeme zabezpečiť dištančné vzdelávanie paralelne s prezenčným. 

Ďalšie dôležité informácie a pokyny k návratu žiakov do školy budeme v najbližších dňoch sprístupňovať prostredníctvom interného komunikačného systému G-Suite a prostrednictvom osonbného konta na stránke edupage.