Prijímacie skúšky

pridané: 30.04.2021, kategória: Aktuality

V sekcii "prijímacie skúšky" sú zverejnené informácie pre uchádzačov o prijímacích skúškach na štvorročné aj osemročné štúdium - o obsahu a forme prijímacích testov. 

Uchádzačom o štúdium, ktorí sa nachádzajú v povinnej karanténe a nemôžu sa zúčastniť prijímacích skúšok v riadnom termíne, bude určený náhradný termín prijímacieho konania najskôr po 2.termíne ridneho termínu - teda po 10.5.2021. O náhradnom termíne prijímacieho konania budeme informovať zákonmných zástupcov čo najskôr.

Keďže sa okres Námestovo nachádza podľa COVID automatu v červenej farbe, nie je potrebné, aby sa uchádzač o štúdium pri prijímacej skúške preukazoval negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Zákonný zástupca má do priestorov školy v čase konania prijímacích skúšok vstup zakázaný.

V sekcii "prijímacie skúšky" sú zverejnené predbežné výsledky po druhom termíne prijímacej skúšky.