Rozhodnutia vedenia školy

pridané: 20.09.2020, kategória: Aktuality

Riaditeľ školy rozhodol o organizovaní mimoškolských akcií, kurzov a exkurzií.

Riaditeľ školy po prerokovaní v rade vedúcich predmetových komisií rozhodol, že v prípade prechodu školy na dištančnú formu vzdelávania sa budeme riadiť nasledovnými zásadami a pravidlami.