Vyhlásenie o bezinfekčnosti

pridané: 27.08.2020, kategória: Aktuality

Milí rodičia, žiaci,

v súvislosti s opatreniami proti ochoreniu COVID-19 ste podľa nariadenia MŠSR povinní vždy pri neprítomnosti žiaka v škole dlhšej ako tri dni odovzdať triednemu učiteľovi vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom.