Deň otvorených dverí na škole

Exkurzie, kurzy, výlety (informovaný súhlas)