Jazyková škola

AKTUALITY

Pripomíname povinnosť uhradiť platbu za prvý polrok šk. roka 2021/2022.

Aktuálne informácie k platbám za prvý polrok šk. r. 2021/2022 sú v časti  "PLATBY".

Poslucháčom školy sa stávate až po zaplatení poplatku na prvý polrok šk. roka 2021/2022 a poslaní dokladu o zaplatení na adresu dusan.malik@gabnam.sk do 30.6.2021.

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.

Pre výsledky vstupného rozdeľovacieho testu do detských kurzov zo dňa 21.6.2021 kliklite na odkaz:

Výsledky vstupného rozdeľovacieho testu-detské kurzy

Pre výsledky vstupného rozdeľovacieho testu do kurzu pre dospelých zo dňa 22.6.2021 kliknite na odkaz:

Výsledky vstupného rozdeľovacieho testu - kurzy pre dospelých