Jazyková škola

AKTUALITY

Dôležité upozornenie:

Na základe skutočnosti, že okres Námestovo podľa COVID automatu zostáva od 11.10. v stupni  4 (bordový) a podľa usmernení Školského automatu MŠVVaŠ SR (2. stupeň varovania-bordový), RÚVZ Dolný Kubín a rozhodnutím riaditeľa GAB prechádza vyučovanie na Jazykovej škole od 11.10. do režimu "dištančne skupinovo", teda online podľa platného rozvrhu pre všetkých študentov skupín detských kurzov ANJ D1/1, ANJ D2/1, ANJ D3/1, ANJ D3/2, ZabAJ a kurzov ANJ 3/1, ANJ 3/2 a ANJ 4/1 z dôvodu nízkeho pomeru študentov s výnimkou OTP  a v snahe zabezpečiť efektívnejšie vyučovanie.

Študenti kurzov ANJ 5/1, ANJ 5/2, ANJ 6/1 a KonvAJ ostávajú v režime "prezenčného vyučovania s obmedzením", čo znamená, že bude prebiehať  prezenčne podľa aktuálneho rozvrhu pre študentov s OTP, teda tých, ktorí už doložili, alebo aktuálne doložia Oznámenie o výnimke z karantény, alebo predložia aktuálne platný negatívny test (PCR, AG, nie domáci samotest). Pre ostatných bude prebiehať vyučovanie online podľa aktuálneho rozvrhu.

Všetci študenti budú informovaní i mailom prostrednítvom vopred dohodnutých podmienok komunikácie. Naďalej platí povinnosť predložiť pri prezenčnej forme Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Toto opatrenie platí po dobu zaradenia okresu Námestovo v bordovom stupni.

 

Vzhľadom na formu vyučovania na Jazykovej škole je každý študent  povinný doniesť  vždy na nasledujúcu hodinu vyplnené tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (hodiny sú viac ako 3 kalendárne dni po sebe), študenti v detských kurzoch vždy v pondelok, v stredu v prípade, že študent nebol prítomný na vyučovaní v pondelok. V prípade, že je u študenta aktuálne "Oznámenie o výnimke z karantény", tiež je potrebné ho odovzdať. Tlačivá nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

 

Pripomíname povinnosť uhradiť platbu za prvý polrok šk. roka 2021/2022.

Aktuálne informácie k platbám za prvý polrok šk. r. 2021/2022 sú v časti  "PLATBY".

Poslucháčom školy sa stávate až po zaplatení poplatku na prvý polrok šk. roka 2021/2022 a poslaní dokladu o zaplatení na adresu dusan.malik@gabnam.sk do 30.6.2021.

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.