Jazyková škola

AKTUALITY:

Do 31.1. 2020 je potrebné uhradiť poplatok za štúdium na jazykovej škole za 2. polrok šr. roka 2019/2020 

 

Za DRUHÝ polrok štúdia v školskom roku 2019/ 2020 je potrebné uhradiť:

Detské kurzy:

Žiaci a študenti: 60 Eur

Zábavná angličtina:

Žiaci: 45 Eur

Kurzy pre dospelých:

Žiaci a študenti: 60 Eur

Ostatní poslucháči: 110 Eur

Konverzácia v ANJ:

Žiaci a študenti: 45 Eur

Ostatní poslucháči: 90 Eur

Príprava na maturitnú skúšku:

Študenti: 60 Eur

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča

Schválená výška zápisného a školného pre šk. rok 2019/2020

Možnosti platby:

  1. Cez internet banking 
  2. Na pobočke banky - bankovým prevodom.
  3. Poštovou poukážkou na pobočke pošty.