Jazyková škola

AKTUALITY:

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia pred ochorením Covid 19 a v zmysle Príkazu predsedníčky ŽSK č.17/2020, bodu II./f nariaďuje riaditeľ školy  od 12.10.2020 vyučovanie na Jazykovej škole formou online.Vyučovanie online bude prebiehať podľa aktuálne platného rozvrhu hodín pre jednotlivé skupiny. Vyučujúci budú informovať študentov o podrobnostiach a priebehu online vyučovania. Vo vlastnom záujme sa prosím i sami informujte v prípade ďalších otázok, prípadne problémov, u svojich vyučujúcich prostredníctvom kontaktov, ktoré ste s vyučujúcimi vopred dohodli/vytvorili.

 

zápisný lístok

vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Za prvý polrok štúdia v školskom roku 2020/ 2021 je potrebné uhradiť:

Detské kurzy:

Žiaci a študenti: 72 Eur

Zábavná angličtina:

Žiaci: 57 Eur

Kurzy pre dospelých:

Žiaci a študenti: 72 Eur

Ostatní poslucháči: 122 Eur

Konverzácia v ANJ:

Žiaci a študenti: 57 Eur

Ostatní poslucháči: 102 Eur

Príprava na maturitnú skúšku:

Študenti: 72 Eur

Suma, ktorú treba uhradiť zahŕňa za 1. polrok zápisné a školné.

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča