Jazyková škola

AKTUALITY:

Dôležitý oznam:

Na základe Covid automatu pre školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 10.5.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie na základe skutočnosti, že okres prejde do I. stupňa varovania (ružová fáza). Upozorňujeme, že vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu prezenčného vyučovania zverejneného na tejto stránke a nie podľa rozvrhu online vyučovania. V priestoroch školy je povinnosť mať prekryté ústa a nos rúškom. Pri vstupe do školy nie je potrebné sa  preukazovať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Pri nástupe žiaka na prezenčnú výučbu musí však žiak priniesť vypísané vyhlásenie o bezinfekčnosti:

vyhlásenie o bezinfekčnosti - plnoletý žiak

vyhlásenie o bezinfekčnosti - neplnoletý žiak

 

 Pre školský rok 2021/2022 ponúkame nové konverzačné kurzy v nemeckom a francúzskom jazyku, kurz obchodnej angličtiny, viac informácii v časti "Ponuka kurzov / prihlášky na štúdium".