Jazyková škola

AKTUALITY:

Platby za druhý polrok šk.r. 2020/2021 uhraďte prosím podľa informácii nižšie na tejto stránke do 31.1.2021.

Na základe vyjadrenia ministra školstva, vedy a výskumu zo 4.1.2021 pokračuje vyučovanie na Jazykovej škole od 11.1.2021 dištančnou formou. Prechod na prezenčnú formu bude upresnený v nasledujúcich týždňoch. Sledujte prosím informácie na tejto stránke, v médiách, prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0901742849.

 

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany zdravia pred ochorením Covid 19 a v zmysle Príkazu predsedníčky ŽSK č.17/2020, bodu II./f nariaďuje riaditeľ školy  od 12.10.2020 vyučovanie na Jazykovej škole formou online.Vyučovanie online bude prebiehať podľa aktuálne platného rozvrhu hodín pre jednotlivé skupiny. Vyučujúci budú informovať študentov o podrobnostiach a priebehu online vyučovania. Vo vlastnom záujme sa prosím i sami informujte v prípade ďalších otázok, prípadne problémov, u svojich vyučujúcich prostredníctvom kontaktov, ktoré ste s vyučujúcimi vopred dohodli/vytvorili.

 

zápisný lístok

vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Za druhý polrok štúdia v školskom roku 2020/ 2021 je potrebné uhradiť:

Detské kurzy:

Žiaci a študenti: 60 Eur

Zábavná angličtina:

Žiaci: 45 Eur

Kurzy pre dospelých:

Žiaci a študenti: 60 Eur

Ostatní poslucháči: 110 Eur

Konverzácia v RuJ

Žiaci a študenti: 45 Eur

Príprava na maturitnú skúšku:

Študenti: 60 Eur

Platbu prosím uhraďte bankovým prevodom na číslo účtu: SK30 8180 0000 0070 0048 3139 do 31.1.2021, do správy pre prijímateľa je potrebné napísať meno poslucháča, za ktorého sa platba uhrádza, inak platba nebude identifikovaná.