Jazyková škola

AKTUALITY:

Vychádzajúc z Manuálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rozhodnutím riaditeľa GAB začína vyučovanie na Jazykovej škole dňa 21.9.2020.

Prosíme študentov, aby na prvú hodinu vyučovania svojho kurzu v týždni od 21.9. doniesli svojim vyučujúcim správne vyplnený zápisný lístok a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré si stiahnete na priložených odkazoch. Plnoletí/dospelí študenti vypľňajú vyhlásenie o bezinfečnosti vo svojom mene za seba.

zápisný lístok

vyhlásenie o bezinfekčnosti

 

Za prvý polrok štúdia v školskom roku 2020/ 2021 je potrebné uhradiť:

Detské kurzy:

Žiaci a študenti: 72 Eur

Zábavná angličtina:

Žiaci: 57 Eur

Kurzy pre dospelých:

Žiaci a študenti: 72 Eur

Ostatní poslucháči: 122 Eur

Konverzácia v ANJ:

Žiaci a študenti: 57 Eur

Ostatní poslucháči: 102 Eur

Príprava na maturitnú skúšku:

Študenti: 72 Eur

Suma, ktorú treba uhradiť zahŕňa za 1. polrok zápisné a školné.

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča