Kontakt

Riaditeľ školy:

Mgr. Peter Kuľha - 0901742848

Zástupcovia riaditeľa školy:

Mgr. František Glomba - 0901742851
PaedDr. Tibor Kitaš - 0901742850

Sekretariát/študijné oddelenie

043/4136309, 0901742854, 0901742853 gymnosekret@vuczilina.sk
po - pia: 7.00 : 14.30
 
Školská jedáleň

Vedúca jedálne: 0901742857
Kuchyňa: 0901742862