Kritériá:4-ročné štúdium

 Kritériá prijímania pre 4-ročné štúdium