Mimoriadne rodičovské združenie 9. marec 2020

Kritériá:4-ročné štúdium

 Kritériá prijímania pre 4-ročné štúdium