Deň otvorených dverí na škole

Kritériá:4-ročné štúdium

 Kritériá prijímania pre 4-ročné štúdium