Mimoriadne rodičovské združenie 9. marec 2020

Kritériá- 8 ročné štúdium

Kritériá prijímania pre 8-ročné štúdium