Deň otvorených dverí na škole

Kritériá- 8 ročné štúdium

Kritériá prijímania pre 8-ročné štúdium