Deň otvorených dverí na škole

Verejnosť


OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  • Strava sa platí do 25.dňa v mesiaci na ďalší mesiac.
  • Pri platbe stravy,vždy uviesť variabilný symbol,ktorý bol určený vedúcou školskej jedálne.
  • Prvý deň v mesiaci je potrebné si skontrolovať cez internet - objednávku, stravovací systém automaticky objednáva stravu ak má stravník zaplatený poplatok
  • v prípade straty čípovej karty je potrebné stratu nahlásiť u zástupcu riaditeľa školy (Phdr. Ľubomír Jaššo, MBA)
  • nezabúdajte si karty doma - bez čípovej karty nie je možné vydať obed