Rozvrh hodín

ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA: Vyučovanie v jazykovej škole začína podľa rozvrhu v UTOROK dňa 3. septembra 2019. Skupiny detských kurzov, ktoré majú vyučovanie v pondelok a v stredu, začínajú v stredu 4. septembra 2019. Skupiny kurzov pre dospelých, ktoré majú vyučovanie v pondelok začínajú 9. septembra 2019

Rozvrh hodín pre jazykovú školu 2019/2020