Deň otvorených dverí na škole

Výsledky prij. skúšky 8- ročné štúdium

Výsledky prijímacej skúšky po náhradnom termíne zo dňa 28.5.2019