Deň otvorených dverí na škole

Výsledky - bilingválna sekcia

 

Zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium - bilingválna sekcia zo dňa 29.4.2019

prijatí, neprijatí, nezúčastnili sa PP

KÓD BODY_ZS BODY_JP BODY_VP SPOLU  
139 20 22 36 78  
144 16 23 32 71  
110 16 25 22 63  
124 16 20 27 63  
148 8 20 32 60  
121 14 18 27 59  
122 12 21 24 57  
142 12 20 23 55  
118 16 18 17 51  
117 2 19 29 50  
120 12 18 20 50  
123 6 17 27 50  
125 6 18 26 50  
109 0 22 27 49  
107 0 14 21 35  
114 0 13 17 30  
100 16     16  
127 10     10  
143 18     18