Deň otvorených dverí na škole

Výsledky prij. skúšky 4-ročné štúdium

Výsledky prijímacej skúšky po 2. termíne dňa 16. mája 2019