Výsledky prij. skúšky 4-ročné štúdium

Výsledky prijímacej skúšky pre šk. rok 2020/2021