Zamestnanci

 

Vedenie školy

 

Aprobácia

riaditeľ

Mgr. Peter Kuľha

DEJ,SJL

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

Mgr. František Glomba

DEJ, FIL

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

PaedDr. Tibor Kitaš

SJL, NAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titul PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI Aprobácia
     
Mgr. Balušíková Lenka Školský psych.
Mgr. Blahová Eva MAT-GEO
RNDr. Boháčová Oľga MAT-FYZ
Mgr. Boráková Lucia SJL-FILOZOFIA
Mgr. Borovka Anton TEV-BV
Mgr. Branická Iveta ANJ
PaedDr. Bryja Marek BIO-PSY
PaedDr. Březíková Janka MAT-BIO
Mgr. Ciceková Adriana  FRJ-PED
Mgr. Danko Pavol GEO-EKO
Mgr. Doroš Ivan , PhD. TV-GEO
Mgr. Dorošová Soňa ANJ-TEV
Mgr. Dzurek Boris TEV-BIO 
Mgr. Fáberová Miroslava RUJ-GEO
Mgr. Ferancová Eva SJL-ON
Mgr. Floreková Ľubica RUJ-OBN
Mgr. Fojtík Vladimír TEV
Mgr. Glomba František DEJ-NOS
Mgr. Greňová  Mária SJL-FRJ
Mgr. Habovštiaková Eva SJL-Historia
Mgr. Hajdučíková Oľga NEJ
Mgr. Holmíková Lívia BIO-CHE
Mgr. Hrbková Žaneta ANJ
Mgr. Chnupová Pajunková Anna ANJ
Mgr. Jackulíková Svetlana AJ-RJ
Mgr. Janíková Lucia BIO-CHEM
     
Mgr. Juriťáková Gabriela MAT-GEO
Mgr. Kaprálik Dušan MAT-TEV
M.A. Kekeláková Beáta NEJ
PaedDr. Kitaš Tibor SJL-NAB
Mgr. Kitašová Natália SJL-VV
Mgr. Kozák Stanislav MAT - FYZ
PaedDr. Kozoň Ján  PhD. ANJ
Mgr. Kuľha Peter SJL-DEJ
Mgr. Kuľhová Jana SJL-DEJ
Mgr. Kvak Anton DEJ-FRJ
Mgr. Kvaková Mária FRJ-HUV
PaedDr. Kyselová Jana BIO-CHE
Mgr. Lišková Zuzana MAT-GEO
PhDr. Luptáková  Katarína SJL-NEJ
Mgr. Mačor Viktor ANJ
Mgr. Malík Adrián MAT-TV
PaedDr.  Martvoňová Marcela, PhD. SJL-NAB
Mgr. Maruniaková  Natália SJL-DEJ
RNDr. Melišík Marián BIO-CH
RNDr. Michaľáková Gabriela MAT-BIO
PaedDr.  Mokošák Slavomír Mat,Tv,Inf
M.A. Mokošáková Lenka NEJ
Mgr. Namislovská Katarína NEJ-HV
PaedDr.  Paneková Mária RUJ-GEO
Mgr. Plutinská Jana ANJ
Mgr. Rentková Iveta ANJ-MAT
Mgr. Ručková Jana PhD. ANJ
Mgr. Rusinko Miroslav TEV-BV
Mgr.  Sanigová Miroslava DEJ - NOS
Mgr. Sklarčíková Anna NEJ-história
Mgr. Skočíková Martina DEJ_NOS
Mgr. Smolárová Danica MAT-FYZ
Mgr. Stopiaková Mária FYZ-CHE
PaedDr. Ščigulinská Alena NEJ-DEJ
PaedDr.  Špitáľová Martina ANJ-MAT
RNDr. Štipta Lukáš CHE-Ekológia
Mgr. Švába Rastislav MAT-INF
Mgr. Šverhová Andrea SJL-EST
Mgr. Tomaštíková Ľubomíra SJL-ANJ
RNDr. Tomovčíková Radoslava BIO-CHE
Mgr. Trnčáková Iveta ANJ
Mgr. Uhliariková Marta NAB
Mgr. Vajdečková Zuzana Mat.- CH
Mgr. Veselovská Júlia BIO-CHE
Ing. Vojtas Jozef INF
Mgr. Wiliams Marcela NEJ
Mgr. Zanovitová Daniela MAT,FYZ,GEO
Titul ZAMESTNANCI  Aprobácia
  JAZYKOVEJ ŠKOLY  
Mgr. Červeňová Eva ANJ-NAB
Mgr. Malík Dušan ANJ
Mgr. Olexíková Kristýna ANJ
     
Titul DOHODÁRI  Aprobácia
     
PhDr. Hrkľová Miriama - JŠ ANJ
Mgr. Sameliaková Lucia - JŠ ANJ
Mgr. Roth Peter  NAB, BIO-CHE
     
Titul ZAMESTNANCI  Zaradenie
  ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  
  Dohňanská Eva vedúca kuch.
  Gracíková Janka kuchárka
  Iskierková Zlata pom.kuchárka
  Kudjaková Mária pom.kuchárka
  Laštíková Anna pom.kuchárka
  Zboňáková Gabriela kuchárka
     
Titul NEPEDAGOGICKÍ Zaradenie
  ZAMESTNANC  
  Cagala Ľuboš školník
  Cagalová Anna upratovačka
  Cisáriková Jana knihovník
Bc. Gállová Mária THP
Mgr. Hnojčíková Miroslava THP
  Iglarčíková Štefánia upratovačka
  Kitašová Viera upratovačka
  Konšťáková Johana upratovačka
Mgr. Madleňáková Zuzana THP
  Mlinarčíková Helena upratovačka
  Parišková Marcela upratovačka
  Ptačinová Darina mzdová účtovníčka
Mgr. Rončáková Silvia THP
  Verníčková Monika upratovačka
Mgr. Volčeková Katarína účtovníčka