Zamestnanci

VEDENIE ŠKOLY:

titul meno   telefón e-mail
Mgr. Kuľha Peter riaditeľ školy 0901742848 peter.kulha@gabnam.sk
Mgr. Glomba František zástupca riaditeľa školy 0901742851 frantisek.glomba@gabnam.sk
PaedDr. Kitaš Tibor zástupca riaditeľa školy 0901742850 tibor.kitas@gabnam.sk

VYUČUJÚCI:

č. titul meno aprobácia e-mail
1. RNDr. Boháčová Oľga MAT-FYZ olga.bohacova@gabnam.sk
2. Mgr. Borovka Anton TSV-BV anton.borovka@gabnam.sk
3. Mgr. Branická Iveta ANJ iveta.branicka@gabnam.sk
4. PaedDr. Bryja Marek BIO-PSY marek.bryja@gabnam.sk
5. PaedDr. Březíková Janka MAT-BIO janka.brezikova@gabnam.sk
6. Mgr. Danko Pavol GEO-EKO-INF pavol.danko@gabnam.sk
7. Mgr. Doroš Ivan, PhD. TSV-GEO ivan.doros@gabnam.sk
8. Mgr. Dorošová Soňa ANJ-TSV sona.dorosova@gabnam.sk
9. Mgr. Dzurek Boris TSV-BIO  boris.dzurek@gabnam.sk
10. Mgr. Fáberová Miroslava RUJ-GEO miroslava.faberova@gabnam.sk
11. Mgr. Ferancová Eva SJL-OBN eva.ferancova@gabnam.sk
12. Mgr. Floreková Ľubica RUJ-OBN-ETV lubica.florekova@gabnam.sk
13. Mgr. Fojtík Vladimír TSV vladimir.fojtik@gabnam.sk
14. Mgr. Glomba František DEJ-NOS frantisek.glomba@gabnam.sk
15. Mgr. Hrbková Žaneta ANJ zaneta.hrbkova@gabnam.sk
16. Mgr. Chnupová Pajunková Anna ANJ anna.pajunkova@gabnam.sk
17. Mgr. Jackulíková Svetlana ANJ-RUJ svetlana.jackulikova@gabnam.sk
18. Mgr. Janíková Lucia BIO-CHE lucia.janikova@gabnam.sk
19. Mgr. Juriťáková Gabriela MAT-GEO gabriela.juritakova@gabnam.sk
20. Mgr. Kaprálik Dušan MAT-TSV dusan.kapralik@gabnam.sk
21. M.A. Kekeláková Beáta NEJ beata.kekelakova@gabnam.sk
22. PaedDr. Kitaš Tibor SJL-NBV tibor.kitas@gabnam.sk
23. Mgr. Kitašová Natália SJL-VYV natalia.kitasova@gabnam.sk
24. Mgr. Konkoľová Lucia SJL-OBN lucia.konkolova@gabnam.sk
25. Mgr. Kozák Stanislav MAT-FYZ stanislav.kozak@gabnam.sk
26. PaedDr. Kozoň Ján, PhD. ANJ jan.kozon@gabnam.sk
27. Mgr. Kuľha Peter SJL-DEJ peter.kulha@gabnam.sk
28. Mgr. Kuľhová Jana SJL-DEJ jana.kulhova@gabnam.sk
29. Mgr. Kvak Anton DEJ-FRJ anton.kvak@gabnam.sk
30. PhDr. Luptáková  Katarína SJL-NEJ katarina.luptakova@gabnam.sk
31. Mgr. Mačor Viktor ANJ viktor.macor@gabnam.sk
32. Mgr. Malík Adrián MAT-TSV adrian.malik@gabnam.sk
33. PaedDr.  Martvoňová Marcela, PhD. SJL-NBV marcela.martvonova@gabnam.sk
34. Mgr. Maruniaková  Natália SJL-DEJ natalia.maruniakova@gabnam.sk
35. RNDr. Melišík Marián BIO-CHE marian.melisik@gabnam.sk
36. RNDr. Michaľáková Gabriela MAT-BIO gabriela.michalakova@gabnam.sk
37. PaedDr.  Mokošák Slavomír Mat-TSV-INF slavomir.mokosak@gabnam.sk
38. M.A. Mokošáková Lenka NEJ lenka.mokosakova@gabnam.sk
39. Mgr. Namislovská Katarína NEJ-HUV katarina.namislovska@gabnam.sk
40. PaedDr.  Paneková Mária RUJ-GEO-EST maria.panekova@gabnam.sk
41. Mgr. Plutinská Jana ANJ jana.plutinska@gabnam.sk
42. Mgr. Rentková Iveta ANJ-MAT iveta.rentkova@gabnam.sk
43. Mgr. Peter Roth NBV peter.roth@gabnam.sk
44. Mgr. Ručková Jana, PhD. ANJ-OBN jana.ruckova@gabnam.sk
45. Mgr. Rusinko Miroslav TEV-BV miroslav.rusinko@gabnam.sk
46. Mgr.  Sanigová Miroslava DEJ-OBN miroslava.sanigova@gabnam.sk
47. Mgr. Sklarčíková Anna NEJ-DEJ anna.sklarcikova@gabnam.sk
48. Mgr. Smolárová Danica MAT-FYZ danica.smolarova@gabnam.sk
49. Mgr. Stopiaková Mária FYZ-CHE maria.stopiakova@gabnam.sk
50. PaedDr. Ščigulinská Alena NEJ-DEJ alena.scigulinska@gabnam.sk
51. PaedDr.  Špitáľová Martina ANJ-MAT martina.spitalova@gabnam.sk
52. RNDr. Štipta Lukáš CHE-EKO-INF lukas.stipta@gabnam.sk
53. Mgr. Švába Rastislav MAT-INF rastislav.svaba@gabnam.sk
54. Mgr. Tomaštíková Ľubomíra SJL-ANJ lubomira.tomastikova@gabnam.sk
55. RNDr. Tomovčíková Radoslava BIO-CHE radoslava.tomovcikova@gabnam.sk
56. Mgr. Trnčáková Iveta ANJ iveta.trncakova@gabnam.sk
57. Mgr. Uhliariková Marta NBV marta.uhliarikova@gabnam.sk
58. Mgr. Vajdečková Zuzana MAT-CHE zuzana.vajdeckova@gabnam.sk
59. Mgr. Veselovská Júlia asistent učiteľa julia.veselovska@gabnam.sk
60. Ing. Vojtas Jozef INF jozef.vojtas@gabnam.sk
61. Mgr. Wiliams Marcela NEJ marcela.williams@gabnam.sk
62. Mgr. Zanovitová Daniela MAT-FYZ-GEO daniela.zanovitova@gabnam.sk

VYUČUJÚCI JAZYKOVEJ ŠKOLY:

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1. Mgr. Červeňová Eva     eva.cervenova@gabnam.sk
2. Mgr. Fáberová Miroslava     miroslava.faberova@gabnam.sk
3. Mgr. Hrbková Žaneta     zaneta.hrbkova@gabnam.sk
4. Mgr. Klokočíková Daniela     daniela.klokocikova@gabnam.sk
5. Mgr. Malík Dušan predseda PK ŠJŠ 0901742849 dusan.malik@gabnam.sk

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI - SEKRETARIÁT:

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1. Bc. Gállová Mária sekretariát 0901742853 maria.gallova@gabnam.sk
2. Mgr. Madleňáková Zuzana sekretariát 0901742852 zuzana.madlenakova@gabnam.sk

 NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI - ÚČTOVNÍČKY:

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1.   Ptačinová Darina účtovníčka 0901742855 darina.ptacinova@gabnam.sk
2. Mgr. Volčeková Katarína účtovníčka 0901742856 katarina.volcekova@gabnam.sk

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

č. meno zaradenie
1. Cisáriková Jana knihovník, vrátnica

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

č. meno zaradenie telefón e-mail
1. Dohňanská Eva vedúca jedálne 0901742857 eva.dohnanska@gabnam.sk
2. Gracíková Janka kuchárka    
3. Iskierková Zlata pomocná kuchárka    
4. Kudjaková Mária pomocná kuchárka    
5. Laštíková Anna pomocná kuchárka    
6. Prisažná Oľga pomocná kuchárka    
7. Zboňáková Gabriela kuchárka    

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI - UPRATOVAČKY, ŠKOLNÍCI:

č. meno zaradenie
1. Cagala Ľuboš školník
2. Cagalová Anna upratovačka
3. Glonek Marek školník
4. Iglarčíková Štefánia upratovačka
5. Kitašová Viera upratovačka
6. Konšťáková Johana upratovačka
7. Mlinarčíková Helena upratovačka
8. Parišková Marcela upratovačka
9. Verníčková Monika upratovačka