Zamestnanci

 

Vedenie školy

 

Aprobácia

riaditeľ

Mgr. Peter Kuľha

DEJ, SJL

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

Mgr. František Glomba

DEJ, OBN

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

PaedDr. Tibor Kitaš

SJL, NBV

 

 

 

 

 

 

 

 

Titul PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI Aprobácia
     
Mgr. Balušíková Lenka Školský psychológ
Mgr. Blahová Eva (MD) MAT - GEO
RNDr. Boháčová Oľga MAT - FYZ
Mgr. Borovka Anton TSV - BV
Mgr. Branická Iveta ANJ
PaedDr. Bryja Marek BIO - PSY
PaedDr. Březíková Janka MAT - BIO
Mgr. Danko Pavol GEO - EKO
Mgr. Doroš Ivan, PhD. TSV - GEO
Mgr. Dorošová Soňa ANJ - TSV
Mgr. Dzurek Boris TSV - BIO 
Mgr. Fáberová Miroslava RUJ - GEO
Mgr. Ferancová Eva SJL - OBN
Mgr. Floreková Ľubica RUJ - OBN
Mgr. Fojtík Vladimír TSV
Mgr. Glomba František DEJ - OBN
Mgr. Greňová  Mária (MD) SJL - FRJ
Mgr. Habovštiaková Eva (MD) SJL - DEJ
Mgr. Hajdučíková Oľga (MD) NEJ
Mgr. Holmíková Lívia (MD) BIO - CHE
Mgr. Hrbková Žaneta ANJ
Mgr. Chnupová-Pajunková Anna ANJ
Mgr. Jackulíková Svetlana ANJ - RUJ
Mgr. Janíková Lucia BIO - CHE
Mgr. Juriťáková Gabriela MAT - GEO
Mgr. Kaprálik Dušan MAT - TSV
M.A. Kekeláková Beáta NEJ
PaedDr. Kitaš Tibor SJL - NAB
Mgr. Kitašová Natália SJL - VYV
Mgr. Konkoľová Lucia SJL - OBN
Mgr. Kozák Stanislav MAT - FYZ
PaedDr. Kozoň Ján, PhD. ANJ
Mgr. Kuľha Peter SJL - DEJ
Mgr. Kuľhová Jana SJL - DEJ
Mgr. Kvak Anton DEJ - FRJ
Mgr. Kvaková Mária (MD) FRJ - HUV
Mgr. Lišková Zuzana (MD) MAT - GEO
PhDr. Luptáková  Katarína SJL - NEJ
Mgr. Mačor Viktor ANJ
Mgr. Malík Adrián MAT - TSV
PaedDr.  Martvoňová Marcela, PhD. SJL - NVB
Mgr. Maruniaková  Natália SJL - DEJ
RNDr. Melišík Marián BIO - CHE
RNDr. Michaľáková Gabriela MAT - BIO
PaedDr.  Mokošák Slavomír MAT - TSV
M.A. Mokošáková Lenka NEJ
Mgr. Namislovská Katarína NEJ - HUV
PaedDr.  Paneková Mária RUJ - GEO
Mgr. Plutinská Jana ANJ
Mgr. Rentková Iveta ANJ - MAT
Mgr. Ručková Jana, PhD. OBN - ANJ
Mgr. Rusinko Miroslav TEV - BV
Mgr.  Sanigová Miroslava DEJ - OBN
Mgr. Sklarčíková Anna NEJ - DEJ
Mgr. Skočíková Martina (MD) DEJ - OBN
Mgr. Smolárová Danica MAT - FYZ
Mgr. Stopiaková Mária FYZ - CHE
PaedDr. Ščigulinská Alena NEJ - DEJ
PaedDr.  Špitáľová Martina ANJ - MAT
RNDr. Štipta Lukáš CHE - EKO
Mgr. Švába Rastislav MAT - INF
Mgr. Tomaštíková Ľubomíra SJL - ANJ
RNDr. Tomovčíková Radoslava BIO - CHE
Mgr. Trnčáková Iveta ANJ
Mgr. Uhliariková Marta NVB
Mgr. Vajdečková Zuzana MAT - CHE
Mgr. Veselovská Júlia asistent učiteľa
Ing. Vojtas Jozef INF
Mgr. Wiliams Marcela NEJ
Mgr. Zanovitová Daniela MAT,FYZ,GEO
Titul ZAMESTNANCI  Aprobácia
  JAZYKOVEJ ŠKOLY  
Mgr. Červeňová Eva ANJ-NAB
Mgr. Malík Dušan ANJ
     
Titul DOHODÁRI  Aprobácia
     
PhDr. Hrkľová Miriama - JŠ ANJ
Mgr. Sameliaková Lucia - JŠ ANJ
Mgr. Roth Peter NAB, BIO-CHE
     
Titul ZAMESTNANCI  Zaradenie
  ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  
  Dohňanská Eva vedúca kuch.
  Gracíková Janka kuchárka
  Iskierková Zlata pom.kuchárka
  Kudjaková Mária pom.kuchárka
  Laštíková Anna pom.kuchárka
  Zboňáková Gabriela kuchárka
     
Titul NEPEDAGOGICKÍ Zaradenie
  ZAMESTNANCI  
  Cagala Ľuboš školník
  Cagalová Anna upratovačka
  Cisáriková Jana knihovník
Bc. Gállová Mária THP
  Iglarčíková Štefánia upratovačka
  Kitašová Viera upratovačka
  Konšťáková Johana upratovačka
Mgr. Madleňáková Zuzana THP
  Mlinarčíková Helena upratovačka
  Parišková Marcela upratovačka
  Ptačinová Darina mzdová účtovníčka
Mgr. Rončáková Silvia (MD) THP
  Verníčková Monika upratovačka
Mgr. Volčeková Katarína účtovníčka