Zamestnanci

 

Vedenie školy

 

Aprobácia

riaditeľ

Mgr. Peter Kuľha

DEJ,SJL

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

Mgr. František Glomba

DEJ, FIL

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

PaedDr. Tibor Kitaš

SJL, NAV

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci vedenie jazykovej školy

PhDr. Ľubomír Jaššo, MBA

ANJ

 

 

 

 

 

 

  PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI Poznámka
     
Mgr. Blahová Eva MD
RNDr. Boháčová Oľga  
Mgr. Boráková Lucia  
Mgr. Borovka Anton  
Mgr. Branická Iveta  
PaedDr. Bryja Marek  
PaedDr. Březíková Janka  
Mgr. Ciceková Adriana   
Mgr. Danko Pavol  
Mgr. Doroš Ivan , PhD.  
Mgr. Dorošová Soňa  
RNDr. Dreveňáková Lenka MD
Mgr. Dzurek Boris  
Mgr. Fáberová Miroslava  
Mgr. Ferancová Eva  
Mgr. Floreková Ľubica  
Mgr. Fojtík Vladimír  
Mgr. Glomba František  
Bc. Gombalová Mária asistent učiteľa
Mgr. Greňová  Mária MD
Mgr. Habovštiaková Eva MD
Mgr. Hajdučíková Oľga MD
Mgr. Holmíková Lívia MD
Mgr. Hrbková Žaneta  
Mgr. Hvolková Natália  
Mgr. Chnupová Pajunková Anna  
Mgr. Jackulíková Svetlana  
Mgr. Janíková Lucia  
PhDr. Jaššo Ľubomír  
Mgr. Juriťáková Gabriela  
Mgr. Kaprálik Dušan  
PaedDr. Kitaš Tibor  
Mgr. Kitašová Natália  
Mgr. Kozák Stanislav  
PaedDr. Kozoň Ján  PhD.  
Mgr. Kuľha Peter  
Mgr. Kuľhová Jana  
Mgr. Kvak Anton  
Mgr. Kvaková Mária MD
PaedDr. Kyselová Jana  
Mgr. Lišková Zuzana MD
PhDr. Luptáková  Katarína  
Mgr. Mačor Viktor  
Mgr. Malík Adrián  
PaedDr.  Martvoňová Marcela, PhD.  
Mgr. Maruniaková  Natália MD
RNDr. Melišík Marián  
RNDr. Michaľáková Gabriela  
PaedDr.  Mokošák Slavomír  
M.A. Mokošáková Lenka  
Mgr. Namislovská Katarína MD
PaedDr.  Paneková Mária  
Mgr. Puschenreiterová Jana PhD.  
Mgr. Plutinská Jana  
Mgr. Rentková Iveta  
Mgr. Rusinko Miroslav  
Mgr.  Sanigová Miroslava  
Mgr. Sklarčíková Anna  
Mgr. Skočíková Martina MD
Mgr. Smolárová Danica  
Mgr. Stopiaková Mária  
PaedDr. Ščigulinská Alena  
PaedDr.  Špitáľová Martina  
RNDr. Štipta Lukáš  
Mgr. Švába Rastislav  
Mgr. Šverhová Andrea  
Mgr. Tomaštíková Ľubomíra  
RNDr. Tomovčíková Radoslava  
Mgr. Trnčáková Iveta  
Mgr. Uhliariková Marta  
Mgr. Vajdečková Zuzana  
Mgr. Veselá Ľubomíra  
Mgr. Veselovská Júlia asistent učiteľa
Ing. Vojtas Jozef  
Mgr. Wiliams Marcela  
Mgr. Zanovitová Daniela  
     
     
     
  ZAMESTNANCI   
  JAZYKOVEJ ŠKOLY  
Mgr. Červeňová Eva MD
Mgr. Malík Dušan  
Mgr. Olexíková Kristýna  
Mgr. Sameliaková Lucia  
     
     
     
  DOHODÁRI   
     
Mgr. Klinovská Alžbeta  
Mgr. Roth Peter  
Mgr. Balušíková Lenka  
     
     
     

ZAMESTNANCI   
  ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  
  Dohňanská Eva  
  Gracíková Janka  
  Iskierková Zlata  
  Kudjaková Mária  
  Laštíková Anna  
  Zboňáková Gabriela  
     
     
     
     
  NEPEDAGOGICKÍ  
  ZAMESTNANCI   
  Cagala Ľuboš  
  Cagalová Anna  
  Cisáriková Jana  
Bc. Gállová Mária  
  Iglarčíková Štefánia  
  Kitašová Viera  
  Konšťáková Johana  
Mgr. Madleňáková Zuzana MD
  Malíková Ľudmila  
  Mlinarčíková Helena  
  Parišková Marcela  
  Ptačinová Darina  
Mgr. Rončáková Silvia MD
Mgr. Hnojčíková Miroslava  
  Verníčková Monika  
Mgr. Volčeková Katarína