Žiaci

                                                

Organizácia školského roka 2019/2020

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Termíny školských prázdnin na školský rok 2019/2020

TERMÍNY ÚLOH V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020