Oznam jazykovej školy: Do 31. mája sa podávajú prihlášky na štúdium pre šk. rok 2020/2021

Exkurzie, kurzy, výlety (informovaný súhlas)