Deň otvorených dverí na škole

Kritéria:bilingválna sekcia

Kritériá prijímania pre 5-ročné štúdium - bilingválne (ruský jazyk)