Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2020/2021

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2021. 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2021 a končí sa 30. júna 2021.