Organizácia školského roka

Termíny školských prázdnin na školský rok 2019/2020

Termíny testov:

 

 

 

Priebežný 1.test

4. - 8. november 2019

Priebežný 2.test

20. - 24. január 2020

Priebežný 3.test

30. marec - 3. apríl 2020

 

 

Ústna záverečná skúška

3. - 7. jún 2019

Výstupné záverečné testy

 

8. - 12. jún 2020 

Vstupné príjímacie testy

15. - 19. jún 2020

Odovzdávanie osvedčení

22. - 26. jún 2020

   

Iné termíny:

 

 

 

Podanie prihlášky na štúdium:

1 február - 31. máj 2020