Prihlášky na štúdium

 

Jazyková škola Námestovo v šk.roku 2020/2021  ponúka jazykové  vzdelávanie v nasledujúcich kurzoch:

Anglický jazyk 

  • Zábavná angličtina (príprava na štúdium na jazykovej škole pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ) - 2 hodiny týždenne
  •  Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov :

Základný kurz – 1., 2.,3.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Kurzy pre dospelých (vek min. 15 rokov):

Základný kurz – 1., 2.ročník – 3 hodiny týždenne

Stredný kurz –3., 4.ročník – 3 hodiny týždenne

Vyšší kurz – 5., 6.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Konverzácia v anglickom jazyku – 2 hodiny týždenne
  • Príprava na maturitnú skúšku ( prvý polrok zameraná na prehĺbenie si gramatických štruktúr a slovnej zásoby potrebnej k písomnej časti maturitnej skúšky, druhý polrok zameraná na konverzačné okruhy potrebné k ústnej časti maturitnej skúšky  - 3 hodiny týždenne 

Prihláška  - zábavná angličtina (pre 2. - 4. ročník ZŠ)

 

Prihlášky na štúdium do detských kurzov ( vek dieťaťa min. 10 rokov):

Prihláška do 1. ročníka

Prihláška do vyššieho ročníka

 

Prihlášky na štúdium pre dospelých ( vek min. 15 rokov):

Prihláška do 1. ročníka

Prihláška do vyššieho ročníka

 

Prihláška na štúdium -  Konverzácia v anglickom jazyku:

Prihláška konverzácia v anglickom jazyku

 

Prihláška na štúdium -  Príprava na maturitnú skúšku 

Prihláška príprava na maturitu