Projekty školy

  •  Projekt Erasmus+ KA229 - HERKULES -- info
  •  Projekt Erasmus + KA1 -- info 1 -- info 2

​​​​​​​​​​​​​​ Investícia do učiteľov, investícia do buducnosti

Záverečná správa


  • Math Exercises for You

Výstupy a aktivity projektu sú smerované k žiakom a pedagógom matematiky na stredných školách. Žiaci a učitelia majú dnes na internete k dispozícii nepreberné množstvo výučbových videí, riešených a komentovaných príkladov, ukážky praktických úloh, rozhovory s odborníkmi atď. Tieto materiály sú veľmi prínosné pre motiváciu a vysvetlenie základných princípov a teórií. Ak však chceme v matematike postupovať vpred, je potrebné tiež látku precvičovať a upevňovať.

 

Hlavný cieľ : Vytvorenie inovatívnych postupov

 

Viac o projekte -  Projekt ERASMUS+
                           -  https://math4u.vsb.cz/

  • Učíme rovnako a predsa rozdielne
  • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách