Deň otvorených dverí na škole

Kritéria:bilingválna sekcia

Kritériá prijímania a potrebné informácie