Oznam jazykovej školy: Do 31. mája sa podávajú prihlášky na štúdium pre šk. rok 2020/2021

Kritéria:bilingválna sekcia

Kritériá prijímania a potrebné informácie