2% dane

 

Tlačivá:

Vyhlásenie za rok (2020)

Potvrdenie za rok  (2020)

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy, 

     v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa každý môže slobodne rozhodnúť komu podaruje 2%,

3% (podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia) zo svojich daní za rok 2020. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie tejto sumy na Bernolákov gymnaziálny fond n. f. . Cieľom tohto fondu je podpora našich aktivít v prospech Vašich detí.

 

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

Finančné prostriedky budú použité na:

·         skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

·         skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ako postupovať

 

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

1.    Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.    Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

3.    Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

4.    Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

5.    Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  Podávate si daňové priznanie sami?

1.    Riadne vyplňte daňové priznanie.

2.    Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

3.    V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:         Bernolákov gymnaziálny fond  n. f. 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:        Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

Právna forma:                                     118 Neinvestičný fond

Identifikačné číslo (IČO/SID):           36137855

 

     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového

         priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

  Postup pre právnické osoby

 

1.    Riadne vyplňte daňové priznanie.

2.    Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

3.    V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:         Bernolákov gymnaziálny fond  n. f. 

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:        Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

Právna forma:                                     118 Neinvestičný fond

Identifikačné číslo (IČO/SID):           36137855

 

     4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list

         papiera ako prílohu.

     5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového

         priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte

         daň z príjmov.