Prihlasovanie na štúdium

Záujemca o štúdium na Jazykovej škole v Námestove si podáva prihlášku na štúdium v štandardných kurzoch, konverzačného kurzu, prípravného kurzu na maturitnú skúšku alebo prípravu na štúdium na jazykovej škole - angličtina hrou na základe svojich už dosiahnutých jazykových znalostí.

DETSKÉ KURZY:

Príprava na štúdium na jazykovej škole - angličtina hrou (2.- 4. ročník ZŠ)

Detské kurzy 1. - 3. ročník jazykovej školy ( od 5. ročníka ZŠ )

KURZY PRE DOSPELÝCH ( vek od 15 rokov):

1. - 6. ročník jazykovej školy

Príprava na maturitnú skúšku

Konverzácia v ANJ

 

Prihlášku je možné podať od 1. februára do 31. mája. Prihláška sa podáva písomne, poštou, na adresu sekretariátu školy.

Upozorňujeme záujemcov o štúdium, že pokiaľ už nejaké znalosti z jazyka majú, aby si nepodávali prihlášku do prvého ročníka. Prvý ročník je určený študentom, ktorí nemajú žiadne znalosti v jazyku. V prvom ročníku sa začína úplne základnými jazykovými štruktúrami. „ Falošní začiatočníci“ odoberajú chuť do štúdia skutočným začiatočníkom, nudia sa na hodinách pretože preberané učivo ovládajú a pod.

Ak teda záujemca o štúdium už nejaké znalosti má, podáva si prihlášku do vyšších ročníkov Jazykovej školy v Námestove. 

Postup pri záujme o štúdium: 

Situácia č.1: Nemám žiadne znalosti v jazyku

- stiahnem si prihlášku do 1. ročníka ( rozlišujem detské kurzy a kurzy pre dospelých), vyplním a zašlem na sekretariát školy (poštou, nie emailom)

- dostanem rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka

- zaplatím zápisné a školné a v určenom čase sa dostavím na zápis 

- koncom augusta sledujem www, kde nájdem rozvrh hodín a zaradenie do príslušného kurzu

- 1. septembrový týždeň začínam štúdium

Situácia č. 2: Mám "nejakú" znalosť v jazyku

- stiahnem si prihlášku do vyšších ročníkov ( rozlišujem detské kurzy a kurzy pre dospelých), vyplním a zašlem na sekretariát školy (poštou, nie emailom)

- dostanem pozvánku na zaraďovací test

- dostavím sa na zaraďovací test a na základe výsledkov testu som zaradený do ročníka (každý uchádzač o štúdium je prijatý na štúdium)

- dostanem rozhodnutie o prijatí do konkrétneho ročníka jazykovej školy

- zaplatím zápisné a školné a v určenom čase sa dostavím na zápis

- koncom augusta sledujem www, kde nájdem rozvrh hodín a zaradenie do príslušného kurzu

- 1. septembrový týždeň začínam štúdium

Prihlášky sa podávajú do konca mája každého kalendárneho roka. Sú k dispozícii na stránke školy. Záujemcovia o štúdium si môžu podať aj viac ako jednu prihlášku.


Konverzačné kurzy, Príprava na maturitu, Prípravný kurz pre jazykovú školu - angličtina hrou (2. - 4. ročník ZŠ)– do týchto kurzov sa testy nekonajú, záujemcovia sú prijatí na základe prihlášok.
Podmienkou zriadenia kurzu je 12 záujemcov o štúdium. Ak počet poslucháčov na konci školského roka klesne pod 10, kurz sa zruší. Poslucháči sa podľa možnosti zaradia do paralelného kurzu.