Rozdelenie do skupín

Ak ste sa v zoznamoch jednotlivých skupín nenašli, resp. nenašli ste Vašu dcéru, syna, nesplnili ste požiadavky pre zaradenie do skupiny (nezaplatili ste, nezapísali ste sa)

!!!Oznamujeme záujemcom, ktorí sa prihlásili na Konverzáciu v anglickom jazyku, že kurz sa pre nedostatočný počet študentov NEOTVÁRA. Prosíme dotknuté osoby, aby si požiadali na účtovnom oddelení školy o vrátenie zaplateného školného. 

Finálne rozdelenie do skupín ku dňu 9.9.2019. Žiadne iné následné zmeny už nie sú možné. 

Kurzy pre dospelých 2019/2020

Kurzy pre deti 2019/2020

Príprava na maturitnú skúšku 2019/2020

Zábavná angličtina 2019/2020