Ponukové listy

 Ponukové listy  :

3. ročník - VOLITEĽNÉ PREDMETY

Konverzácia v anglickom jazyku

Konverzácia v nemeckom jazyku

Konverzácia v ruskom jazyku

Konverzácia vo francúzskom jazyku

Spoločenskovedný seminár

Seminár z dejepisu

Seminár z matematiky

Seminár z fyziky

Cvičenia z informatiky

Seminár z biológie

Seminár z chémie

Seminár z geografie

Seminár z umenia a kultúry

3. ročník - ROZŠIRUJÚCE PREDMETY

Rozšírený francúzsky jazyk

Rozšírený nemecký jazyk

Rozšírený ruský jazyk

Rozširujúca občianska náuka

Rozširujúci dejepis

Rozširujúca matematika

Rozširujúca informatika

Rozširujúca fyzika

Rozširujúca chémia

Rozširujúca biológia

Rozširujúca geografia

Rozšírený predmet umenie a kultúra

4. ročník - VOLITEĽNÉ PREDMETY

Konverzácia v nemeckom jazyku

Konverzácia v ruskom jazyku

Konverzácia vo francúzskom jazyku

Literárny seminár

Seminár zo slovenského jazyka

Spoločenskovedný seminár

Seminár z dejepisu

Seminár z matematiky

Cvičenia z matematiky

Cvičenia z informatiky

Cvičenia z fyziky

Seminár z fyziky

Seminár z biológie

Seminár z chémie

Seminár z geografie

Seminár z umenia a kultúry

Ekonomika

Psychológia

Sociológia

4. ročník - ROZŠIRUJÚCE PREDMETY

Rozšírený anglický jazyk

Rozšírený francúzsky jazyk

Rozšírený nemecký jazyk

Rozšírený ruský jazyk

Rozširujúca občianska náuka

Rozširujúci dejepis

Rozširujúca matematika

Rozširujúca informatika

Rozširujúca fyzika

Rozširujúca chémia

Rozširujúca biológia

Rozširujúca geografia

Rozšírený predmet umenie a kultúra